Upřímně se omlouvám Vám zákazníkům, ve kterých jsem vypěstovala závislost na KATEŘINSKÉ KÁVĚ a nyní nemáte možnost v této omezené otevírací době ( úterý a čtvrtek od 9.00 do 18.00 ) uspokojit svou potřebu. Východiskem z této svízelné situace by mohla být jednoduchá telefonická domluva na dobu nákupu Vám vyhovující. Nechci Vás v žádném případě zklamat a posléze ztratit. Závislost je oboustranná a nechceme si určitě vzájemně způsobit nějakou újmu. Mám samozřejmě pochopení...Nebojte se zavolat.